Srečko Kosovel: Kalejdoskop

  • 48,00zł
  • 19,60zł

  • Cena bez VAT: 19,60zł
  • Cena w punktach: 8

Srečko Kosovel
Kalejdoskop. Izbrane pesmi/Wiersze wybrane

Wybór wierszy: Karolina Bucka Kustec, Iztok Osojnik, Bożena Tokarz
Przekład na język polski: Karolina Bucka Kustec
Słowo wstępne: red. prof. dr Bożena Tokarz, dr. Iztok Osojnik
Przekład słowa wstępnego na język słoweński: Tatjana Jamnik
Język: słoweński, polski
Liczba stron: 328
Format: 120x190 mm
Okładka: miękka
Wydawnictwo: KUD Police Dubove & Instytut Mikołowski
Rok wydania: 2012
Seria: Zbirka Zlati čoln / Seria Złota Łódź
ISBN 978-961-92946-7-3
ISBN 978-83-60949-26-9

Srečko Kosovel (1904-1926) – słoweński poeta, eseista i publicysta, jeden z najwybitniejszych twórców słoweńskich XX wieku. Studiował slawistykę, romanistykę i filozofię na Uniwersytecie w Lublanie. Swoje utwory publikował w wielu czasopismach i recytował na spotkaniach literackich. Zmarł, mając dwadzieścia dwa lata na zapalenie opon mózgowych, zanim zdążył wydać swój debiutancki tomik Zlati čoln (Złota łódź). Większość jego twórczości została wydana pośmiertnie; najbardziej nowatorskie (tzw. konsy i całki) ukazały się dopiero w 1967 r. w redakcji Antona Ocvirka. Wiersze Kosovela wpisując się w awangardowe nurty sztuki, takie jak konstruktywizm, dadaizm, futuryzm oraz surrealizm, wywarły duży wpływ na współczesną sztukę słoweńską, a jego postulat, by człowieczeństwu nadać na powrót rangę najwyższej wartości, nie traci na aktualności.

W niniejszym tomie zebranych jest 112 wierszy w oryginale oraz w języku polskim, w przekładzie Karoliny Buckiej Kustec. Mamy nadzieję, że poprzez obszerny wybór wierszy, którego dokonali tłumaczka, Iztok Osojnik oraz Bożena Tokarz, Kosovel wpisze się w słoweńską oraz polską świadomość zbiorową jako poeta innowacji, który, jak śmiało możemy już dziś stwierdzić, zostawił wyraźny ślad w światowej poezji.

Odczyt w Zagorju w lutym 1926 świadczy o tym, że Kosovel z jednej strony był pod wpływem swoich przyjaciół i głębokiego wewnętrznego poczucia sprawiedliwości (które rozwinął, czytając poezję Rabindranatha Tagore’a), z drugiej strony zaś pod wpływem potrzeby tworzenia rzeczywistej poezji, która trafiłaby w sedno autentycznej, estetycznej i etycznej funkcji mowy, badał różnorodne możliwości, jak poetycko działać słowami, schodząc często na obszary „poetyki robotniczej lub społecznie zaangażowanej”, jak ją określił Anton Ocvirk. Jednak w mojej opinii w tych robotniczych czy też społecznie zaangażowanych wierszach Kosovel nie przebił muru, oddzielającego wewnętrzną, „z siebie” zbudowaną sztukę od powszechnych, klasycznych wzorców poezji zhierarchizowanej reprezentacji (politycznego programu partii). Udało mu się to natomiast w tejże fazie, którą określamy mianem awangardowego konstruktywizmu. Poprzez poezję konstruktywistyczną nie tylko włączył się w estetyczne i rewolucyjne wrzenie, które ogarnęło Europę po przełomie stuleci i wzmocniło się podczas pierwszej wojny światowej oraz po niej, i które niewątpliwie oznaczało szeroki front społeczny i zdeklarowany opór społeczny i polityczny przeciwko „starej sztuce” i „staremu światu”, będący powodem bezpośredniego uczestnictwa artystów w ruchach politycznych swojej epoki, ale stworzył również własny system poetycki i własną, radykalną poezję polityczną. Dopiero jego „konsy” są wyjątkowym przykładem udanej poezji politycznej, „powstałej w większości z samej siebie”.

(Fragment eseju dr Iztoka Osojnika Polityczna prawda awangardowej poezji konstruktywistycznej Srečka Kosovela)

Za pośrednictwem niniejszego wyboru wierszy czytelnik polski ma po raz pierwszy możliwość spotkania się z wybitną osobowością poetycką Srečka Kosovela, słoweńskiego poety zmarłego w wieku 22 lat w 1926 roku. Do tej pory opublikowano w Polsce mniej niż 20 jego wierszy, z czego 15 w antologiach poezji słoweńskiej: dwa powtarzają się (Labodja pesem, O, saj ni smrti) w wyborze i w opracowaniu Mariana Piechala z lat 1967, 1973 oraz w antologii autorskiej Katariny Šalamun-Biedrzyckiej pt. Srebro i mech (Mah in srebro) z 1995 r. Prezentowane wydanie dwujęzyczne powstało z chęci przedstawienia twórczości poety, którą degradująca siła czasu ominęła, chociaż długo pozostawała ona w ukryciu, ciągle aktualnej i różnorodnej, czytanej zarówno historycznie (fakty do których się odnosi), jak i współcześnie; posiadającej walory uniwersalne i lokalne, publicystyczne i filozoficzno-etyczne. Jest wynikiem współpracy słoweńsko-polskiej. W konsekwencji obraz Kosovela stworzyły dwie perspektywy lektury – słoweńska i polska – po to, by zachować względną niezależność twórcy, narażaną w przekładzie na zawłaszczenie przez kulturę przyjmującą; również dlatego, by umożliwić jego poezji podwójne życie w kulturze wyjściowej i w kulturze docelowej przez pryzmat odmiennych doświadczeń miejsca i czasu.

Fenomen Kosovela polega bowiem na tym, że pomimo przynależności do awangardy historycznej, jest bliski współczesnemu odbiorcy ze względu na stawiane przez niego pytania i wątpliwości odnośnie poezji, poety, kondycji ludzkiej, kultury, wartości etycznych i estetycznych.

(Fragment eseju prof. hab. dr Bożeny Tokarz Poeta w świecie rzeczy)

Przejrzyj książkę:

Recenzje

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna           Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:Powiązane produkty

Claribel Alegría: Več kakor zloščen kamen

Claribel Alegría: Več kakor zloščen kamen

Claribel Alegría Več kakor zloščen kamen (izbrane pesmi, proza in intervju) Wybór i przekład:..

59,60zł 79,60zł

Maja Novak: Karfanaum, czyli as killed

Maja Novak: Karfanaum, czyli as killed

Maja Novak Karfanaum, czyli as killed Przekład: Wojciech Domachowski Język: polski Liczba..

23,72zł 27,90zł

Iztok Osojnik: Spodnie na niebie

Iztok Osojnik: Spodnie na niebie

Iztok Osojnik Spodnie na niebie. Wybór wierszy Przekład: Marcin Warmuz Posłowie: Alenka Jov..

16,99zł 21,00zł

Rada Lečič: Slovenski glagol / Czasownik słoweński

Rada Lečič: Slovenski glagol / Czasownik słoweński

Rada Lečič Slovenski glagol: Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov Czasownik s..

56,00zł 64,00zł

Tatjana T. Jamnik: Brez

Tatjana T. Jamnik: Brez

Tatjana T. Jamnik Brez Słowo wstępne: Iztok Osojnik Język: słoweński Liczba stron: 102 ..

39,60zł 56,00zł

Iztok Osojnik: Kosovel in sedem palčkov

Iztok Osojnik: Kosovel in sedem palčkov

Iztok Osojnik Kosovel in sedem palčkov Posłowie: Taja Kramberger Autor kolażu na okładc..

63,60zł 79,60zł

Tagi: Srečko Kosovel, Kalejdoskop, Karolina Bucka Kustec, Bożena Tokarz, Iztok Osojnik, poezja, słoweńska awangarda historyczna, poezja polityczna, poezja eksperymentalna